Välkommen till Terjärv jaktförenings hemsida

Skjutning på Terjärv skjutbana är förbjuden på söndagar.

Meddelanden
​Års & höstmöte tisdagen den 22 juni kl. 19.00 vid sportstugan. Stadgeenliga ärenden. Välkommen! /Styrelsen