Styrelsen för perioder på tre år. Suppleanter Invald
Tom Österbacka ordf. tel.050 557 4456 (Mikael Wistbacka) 2019
Joacim Kaitajärvi sekr. tel.040 517 3023 (T Forsen) 2020
Mika Bredbacka (J.O Högnabba) 2019
Valter Bodbacka (D Forsbacka) 2020
Johnny Duvnäs (Tom Kolam) 2018
Jonatan From (Mats Kaitajärvi) 2018
Sektionsmedlemmar


Viltvård:
Harry Granqvist ordf. tel.040 056 0794
Per-Håkan Ravald, Mikael Knutar, Jarl Timmerbacka och Henry Duvnäs.

Kennel:
Tom Österbacka ordf tel.050 557 4456
Mats Kaitajärvi, Daniel Forsbacka, Jan Sandvik, Mattias Forsbacka och Tony Enlund.

Skytte:
Mats Kaitajärvi ordf tel.044 565 9702
Jonathan From, Johnny Duvnäs, Mika Bredbacka.
Som ansvars person på Terjärv skjutbana valdes Mats Kaitajärvi.

Representant i Karlebynejdens jaktvårdsföreningstyrelse:
Tom Kolam, suppleant Daniel Forsbacka.

Jaktövervakare:
Victor Bodbacka Tel.

Dagskortförsäljare:
Jan-Anders Kaitajärvi, Bruce Forsbacka, Jan Sandvik samt Pontus Svartsjö.

Älgjaktsledare
Mika Bredbacka Tel.050 599 3956

Vitsvanshjortsjaktledare
Jonathan From Tel.050 521 3812

Rådjursjakt fällningsanmälan
Henrik Knutar Tel.050 527 4206